Ethical hacker

"Jouw bondgenoot in de wereld van
1tjes en 0'tjes"

Inleiding

In een steeds digitaler wordende wereld is de beveiliging van bedrijfsinformatie en -systemen van cruciaal belang. Een van de sleutelfiguren in dit domein is de Ethical Hacker. In dit blogartikel zullen we dieper ingaan op de rol van Ethical Hacker, hun werkzaamheden en waarom bedrijven ze zouden moeten inhuren.

Wat is een Ethical Hacker?

Een Ethical Hacker is een professional die zich bezighoudt met het opsporen van fouten en beveiligingsproblemen in systemen, netwerken, applicaties en servers van bedrijven. Het belangrijkste verschil tussen een Ethical Hacker en een “black hat” hacker (degenen die kwaadwillend handelen) is dat Ethical Hackers opereren binnen de grenzen van de wet. Ze hebben als doel om de IT-beveiliging van bedrijven te verbeteren en kwetsbaarheden op te sporen voordat kwaadwillenden dat doen.

Werkzaamheden van een Ethical Hacker

Vulnerability Assessment: Ethical Hackers voeren grondige beveiligingsanalyses uit om kwetsbaarheden in systemen en netwerken te identificeren. Ze zoeken naar zwakke plekken die kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.

Penetratietesten: Dit houdt in dat de Ethical Hacker probeert in te breken in systemen, applicaties of netwerken om te zien hoe ver ze kunnen komen. Dit gebeurt uiteraard met toestemming van het bedrijf.

Code Review: Ethical Hackers analyseren de broncode van applicaties om mogelijke beveiligingslekken te ontdekken.

Social Engineering Tests: Ze testen ook de menselijke factor door bijvoorbeeld phishing-aanvallen uit te voeren om te zien of medewerkers gevoelige informatie prijsgeven.

 

Voordelen voor Bedrijven om Ethical Hackers In Te Huren

Proactieve Beveiliging: Ethical Hacking stelt bedrijven in staat om proactief kwetsbaarheden op te sporen en te verhelpen voordat ze worden misbruikt. Dit minimaliseert het risico op datalekken en reputatieschade.

Verbeterde IT-Security: Door samen te werken met Ethical Hackers kunnen bedrijven hun IT-beveiliging naar een hoger niveau tillen. Ze kunnen vertrouwen op de expertise van deze professionals om hun systemen te beschermen.

Compliance en Wetgeving: Ethical Hacking helpt bedrijven te voldoen aan regelgeving en wettelijke vereisten op het gebied van informatiebeveiliging.

Bewustwording: Het inhuren van Ethical Hackers vergroot het bewustzijn binnen het bedrijf over het belang van beveiliging en stimuleert investeringen in dit domein.

 

Conclusie

Ethical Hackers zijn waardevolle bondgenoten voor bedrijven die hun IT-beveiliging serieus nemen. Ze helpen niet alleen bij het opsporen van kwetsbaarheden, maar dragen ook bij aan een veiligere digitale wereld voor ons allemaal. Dus, overweeg het inhuren van een Ethical Hacker om uw bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen, neem contact op met Dennis Smit of Remco van Lent van LinkSecure voor meer informatie!

Met 365Monitor van LinkSecure worden de logboeken van je Microsoft 365 tenant continu opgehaald en automatisch geanalyseerd. Waarom dit noodzakelijk is leggen we je in onderstaande blokken uit.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, stelt dat ieder bedrijf basismaatregelen moet nemen om de eigen cyberweerbaarheid te vergroten. Een belangrijke basismaatregel is het uitlezen van logbestanden. We verwijzen graag door naar de pagina van Basismaatregelen cybersecurity | Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl)

Ieder Europees bedrijf, groot of klein, dat ‘essentiële activiteiten’ uitvoert of zakendoet met een ‘essentieel’ bedrijf valt per 2023 onder nieuwe ‘cyber security’-richtlijnen. NIS2 is de opvolger van NIS (Network and Information Systems, of in het Nederlands: netwerk- en informatiebeveiliging, NIB), de 

huidige cyber security-richtlijn. 

 

Nog nooit van gehoord? Logisch, want de toepassing van NIS beperkt zich tot grote ondernemingen in vitale sectoren,

zoals elektriciteitsbedrijven, drinkwatervoorzieningen en telecombedrijven. NIS2 gaat echter meer – véél meer – impact op het bedrijfsleven hebben 

dan zijn voorganger, want het gaat voor meer sectoren gelden. Oók voor het mkb en dus niet meer alleen voor grote ondernemingen. In de komende 

periode zal daarom elk Nederlands bedrijf een serieuze inschatting moeten maken of NIS2 van toepassing is en de nodige cyber security-maatregelen nemen. 

 

Het niet naleven betekent namelijk een risico op een forse boete.

Dagelijks ontvang je als klant een rapportage met een overzicht van de volgende onderwerpen:

·                  De meeste voorkomende mislukte inlogpogingen     

·                De succesvolle inlogpogingen vanuit het buitenland

·                Audit logs zoals een wijziging van een beheerder

·                Identiteit risico’s zoals het onmogelijk van Amerika naar Europa gaan in korte tijd

·                Meldingen van malware en virussen


Daarnaast ontvang je (indien gewenst) wekelijkse rapportages en een maandelijks overzicht van alle gebruikers waarin is aangegeven: is tweetrapsbeveiliging ingeschakeld? Wanneer is voor het laatst het wachtwoord gewijzigd?

 

Ook is het mogelijk om de controle van de logboeken door LinkSecure te laten doen, wij brengen dan een advies uit over de vervolgacties.