Veilige werkplek

Controle en grip

Vanzelfsprekend moet de veiligheid van jouw werkplek op elk moment goed geregeld zijn, zodat medewerkers geen hinder ondervinden in hun werk. LinkSecure ondersteunt hierbij door de inzet van slimme tools die controle en grip bieden op het gebied van veiligheid.

 

 

Maandelijks rapporteren wij over de resultaten en bevindingen.  Doet er zich onverhoopt toch een probleem of vraag voor? Dan staan wij klaar om hierin te ondersteunen!