CyberDesk

"Voldoe aan de nieuwe cybersecurity wetgeving"

CYBERDESK Light

 • Installatie van CyberDesk in jouw Microsoft 365
 • Quick start met de basisinrichting
 • 1x On-site begeleiding per jaar
 • 2x Teams meeting om de voortgang te bespreken


CYBERDESK Basic

 • Installatie van CyberDesk in jouw Microsoft 365
 • Quick start met de basisinrichting
 • 2x On-site begeleiding per jaar
 • 3x Teams meeting om de voortgang te bespreken


CYBERDESK Premium

 • Installatie van CyberDesk in jouw Microsoft 365
 • Quick start met de basisinrichting
 • 4x On-site begeleiding per jaar
 • 3x Teams meeting om de voortgang te bespreken
 • Jaarplan
 • Strategische sessie met Directie/MT

De cybersecurity van bedrijven moet vanaf 2023 voldoen aan nieuwe wetgeving. De zogenoemde NIS2-richtlijn geldt in principe voor elk bedrijf en wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Ben jij hier al van op de hoogte en heb je jouw IT onder controle?


In de praktijk zien we dat het voor een klant vaak niet duidelijk is wat hij of zij van een IT-partner of IT-team mag verwachten. Met CyberDesk zorgen we voor een goed strategisch en operationeel IT-beleid, leggen wij vast wie waar verantwoordelijkheid voor draagt. Tevens borgen wij dat de repeterende beheerstaken inzichtelijk gemaakt worden en gerapporteerd worden naar het management.


In CyberDesk zullen we, na het in kaart brengen van het beleid, een risicoanalayse uitvoeren, hiermee is duidelijk inzichtelijk waar de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging liggen. Daarmee kunnen wij vervolgens samen aan de slag om de risico’s te verkleinen door organisatorische of technische maatregelen.


Het is geschikt voor alle bedrijven binnen het mkb en zeker voor bedrijven die in de toekomst willen voldoen aan ISO27001 / NEN7510. Deze tool is een eerste stap in de richting van die normen.